Kindly

Kindly er et språkteknologiselskap som ble stiftet i 2016. Vi teller nå rundt 40 ansatte og har selskaper som DNB, SiO, Visma, OBOS og Thon Hotels på kundelisten. Vi har utviklet en plattform som vi bruker til å bygge chatbotter for eller i samarbeid med kunder. Kindly er kjent for sin brukervennlighet, og språkteknologien som ligger i bunn, hjelper selskapenes servicesentre med håndtering av kundehenvendelser.